KVKK Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) izni, kişisel kontrolüz; veri sorumlusu olan Medya Araştırmaları Derneği (“Dernek”) tarafından aşağıdaki içerikleri işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel deneyimiz; Derneğimiz tarafından yürütülmesinde gönüllü olmanız kapsamında;
● Derneğin ve Dernek iş ilişkisi olan ilgili düşünceler hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
● Dernek tarafından ilgili kişilerden faydalandırmak için gerekli iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş odasının muhafazası,
● Düzenleyeceğimiz eğitim hizmetlerinin eksiksiz ilerlemesi,
● Eğitim, etkinlik , organizasyon sürecinde ulaşım ve konaklama işlerinin yapılması,
● Seçim İletişim Kampanyalarında örgütlenmek ve yerel ve tematik iletişim gruplarımızı oluşturmak,
● Telif aboneliğini barındırmak,
● Üyelik beklentisinin değerlendirilmesi,
● E-Bülten muhafaza,
● Faaliyetlerin/etkinliklerin kamuoyuna duyurulması ve tanıtımı

Amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. ürünlerinde belirtilen kişisel veri işleme hükümleri ve hükümleri kapsamında işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kanun’un 8. ve 9. bileşenlerini kişisel denetimleri içinde sayılan amaçlar içinde, Derneğin yasal haklarının sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme hükümleri ve amaçları kapsamında gerekli görülen üçüncü kişiler (program ortağı, işletilerek yapılan kurum, sağlayıcı, sözleşme makamı, dernek kuruluşları/çalışanları, dernek maliye işletmeleri, Google, Microsoft, Digital Ocean gibi merkezler yurtiçi ya da yurtdışında bulunan çevrimiçi hizmet sağlayıcıları), hukuken yetkili kamu kurumu ve sağlanan (hukuken yetkili özel hukuk görevlileri ya da yurt dışı ülkeler) , sözleşme makamının bağlı olduğu kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
Kişisel bilgiler yukarıda belirtilen kategoriler içinde ve yürütme projeleri kapsamında Sözleşme Makamlarına ait belgeler amaçla aktarılır. Sözleşme Makamı yurt içinde olabileceği gibi yurt dışında evi de olabilir.
d) Kişisel Veri Toplamın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel Denetçiz, Derneğin meşru menfaatine yönelik hukuki gerekçeye dayalı olarak, fiziksel ve elektronik haciz toplanmaktadır. Toplanan kişisel bölümleriz Kanunun 5. ve 6. ürünlerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. madde uzantısı aşağıdaki haklara sahip olduğunu bildiririz:
● Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel parçaz işlenmişse buna ilişkin bilgiyi talep etme,
● Kişisel koruyucun İşlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel misafirin aktarıldığı üçüncü kişilerin bilmesi,
● Kişisel kullanıcının eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların belgelerini isteme ve bu süre boyunca yapılan işlemin kişisel olarak üzerine aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini istemek,
● Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, nihai gereksinimleri sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel müşterilerinin silinmesini veya yok defterini istemek ve bu kişiler ve kişisel kişinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan kişi kişisel olarak aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini istemek,
● İşlenen Sahip olduğun münhasıran otomatik yapıların biçimlendirilmesinin analiz edilmesini sağlamak üzere kişinin kendi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasını zorlama,
● Kişisel kullanıcının kanuna aykırı olarak alıcıların zarar görmesi halinde zararın azaltılmasını talep etme.

Yukarıdaki sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, info@medarder.org adresinden Derneğimize iletebilirsiniz. Talebinizin sonuna göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında kişisel davranışlarının aşağıdaki amaçlarla sonuçlanmasını kabul ediyorum.

● Dernek eğitimlerinin planlanması amacı ile sendika, dernek, vakıf üyelik bilgilerinin hedefine
● Düzenlenen faaliyet/etkinlik kapsamına göre ya ait görsel ve işitsel kişisel kısıtlamalar, kullanımların/etkinliklerin kamuoyuna duyurulması ve tanıtım amacı ile kapsamıni ve Medya Araştırmaları Derneği internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında paylaşılmasını

Giriş Yap

dokuz8AKADEMİ ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin